Srdečne vás pozývame na:
Slávnosť Korunovácie
Kráľovnej Nebies 2020
Nedeľa 16. August 2020, Dudince

Invitation for:
Coronation feast of the Queen of Heaven 2020
Sunday 16th August 2020, Dudince


Živé vysielanie sa tentokrát neuskutoční z technických dôvodov. / We will not make a life stream from technical reasons.

Zo slávnostnej bohoslužby bude spracované video, ktoré zverejníme na tejto webovej stránke. / From this special mass will be produced a video that will be published on this website.


 

Pridajte sa k nám a v čase konania bohoslužby sa pomodlite zasväcujúcu modlitbu / Let′s pray prayer of dedication in the time when the mass will take place

Modlitba zasvätenia

Sviatok Korunovácie Kráľovnej Nebies

Oración de consagración

Fiesta de coronación como Reina del Cielo

Rugăciunea de sfințire

Festivitatea de Încoronare a Mariei în Regina Cerurilor

Zasvěcující modlitba

Svátek Korunovace Královny Nebes

Weihegebet

Krönungsfest zur Königin des Himmels

Prayer of dedication

Coronation feast of the Queen of Heaven

Ünnepi ima

A Mennyek Királynőjének Koronázási Ünnepe