Links for live streams from Coronation feast of the Queen of Heaven

19th August 2018, Viglas Castle, Slovakia

Pridajte sa k nám a počas živého vysielania sa pomodlite spolu s nami zasväcujúcu modlitbu

Modlitba zasvätenia

Sviatok Korunovácie Kráľovnej Nebies

Oración de consagración

Fiesta de coronación como Reina del Cielo

Rugăciunea de sfințire

Festivitatea de Încoronare a Mariei în Regina Cerurilor

Zasvěcující modlitba

Svátek Korunovace Královny Nebes

Weihegebet

Krönungsfest zur Königin des Himmels

Prayer of dedication

Coronation feast of the Queen of Heaven

Ünnepi ima

A Mennyek Királynőjének Koronázási Ünnepe